top of page

Amdanom ni

Eglwysi Gyda'n Gilydd ym Mangor

Mae Cytûn Bangor yn dathlu amrywiaeth y presenoldeb Cristnogol yn ninas Prifysgol Bangor. Yn agored i arwain yr Ysbryd Glân, nod Cytûn Bangor yw cynyddu undod a chydweithrediad rhwng eglwysi trwy:

· Tyfu mewn Cymrodoriaeth Gristnogol    ·    Cymryd rhan yng nghenhadaeth Duw    ·      Rhyngweithio mewn bywyd cyhoeddus

 

 

Mae Cytûn Bangor yn trefnu pob math o ddigwyddiadau o'r

Wythnos Weddi dros Undod Cristnogol,

Taith Gerdded Tystion Dydd Gwener y Groglith,

Canmoliaeth yn y Pier,

hystings cyn etholiadau,

canu carolau a

threfnu digwyddiadau ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol.

 

Mae pwyllgor gweithredol yn cynnwys tri chynrychiolydd o bob eglwys sy'n cwrdd bum neu chwe gwaith bob blwyddyn.

 

 

Mae Cytûn Bangor yn ceisio hyrwyddo ei nodau erbyn

(i) casglu eglwysi Bangor ynghyd yn holl gyfoeth eu hamrywiaeth bresennol fel y gallant

ddysgu oddi wrth draddodiadau ei gilydd a'u gwerthfawrogi yn y cydraddoldeb parch;

(ii) cynnig cyfle i'r eglwysi ymrwymo i ymrwymiad newydd i fyfyrio gyda'i gilydd yn ddiwinyddol ar faterion

ffydd, trefn a moeseg; gweddïo gyda'n gilydd a dysgu gwerthfawrogi patrwm gweddi ein gilydd;

i weithio gyda'n gilydd, gan rannu adnoddau a chyflwyno'r Efengyl mewn gair a gweithred;

(iii) ceisio helpu'r eglwysi i ddod i feddwl cyffredin am y gallent ddod yn unedig

yn llawnach mewn ffydd, cymun, gofal bugeiliol a chenhadaeth;

(iv) gweithredu fel corff sy'n galluogi'r eglwysi eu hunain i ddod i'w penderfyniadau

yng nghyd-destun astudio cyffredin, gweddi ac addoliad;

(v) galluogi'r eglwysi i wneud gyda'n gilydd beth bynnag a allwn;

(vi) meithrin pryder a gweithredoedd yr eglwysi ym Mangor mewn perthynas â chymorth

a datblygiad y byd trwy asiantaethau fel Cymorth Cristnogol a CAFOD

IMGP9667 (2).JPG

Eglwysi Ynghyd Bangor

berea newydd.jpg
PenralltLogo300x450.png

Penrallt

Yn ceisio caru, ymddiried a dilyn yr Iesu; trwy ei Ysbryd; yn un mewn gras, gwirionedd a chariad, er gogoniant i Dduw

 • Facebook
 • YouTube
berea logo.jpg

Berea Newydd

Capel Cymraeg sy’n rhoi pwyslais ar addoliad, cenhadaeth, gofal bugeiliol a gwaith ymysg plant ac ieuenctid

 • Facebook
Traidcraft.JPG

Capel Emaus

Mae Emaus yn eglwys gydenwadol sy'n gwasanaethu'r gymuned leol a'r gymuned fyd-eang.

Cymdeithas Grefyddol y Cyfeillion (Crynwyr)

Duw ym mhawb

9 - Presbytery.jpg
coaatjbuilding.jpg
cathedrallogo.png

Cadeirlan Bangor

Eich Cadeirlan, yma i chi...

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
wrexhamdioceselogo.webp

Church of our Lady & St James

Unedig fel teulu yng Nghrist

 • Facebook
 • YouTube
IMG_2940.jpg
eglwysygroesnhs.jpg
MCB-Coloured-Logo.png

Mosaic Church

Cyfarfod â Duw, Cyrraedd Eraill,

Gwneud Disgyblion, Adeiladu'r Teulu

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • Twitter
churchinwaleslogo.jpeg

Eglwys y Groes

Lle i gredu, perthyn, a bod!

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
107765799_edited_edited.jpg

St John's Methodist Church

Ymateb i efengyl cariad Duw yng Nghrist

CYTUN BANGOR

Cytun yw'r holl eglwysi yma wedi dod at ei gilydd ar gyfer cymuned Bangor

bottom of page