top of page

Mae CYTÛN Bangor

yn eich croesawu

Good Friday Walk 2009.jpg

Amdanom ni

CYTÛN Bangor Eglwysi ynghyd

Mae Cytûn Bangor yn grŵp o eglwysi ym Mangor sydd wedi'u grymuso gan yr Ysbryd Glân i weithio mewn undod i ymestyn Teyrnas Dduw trwy air a gweithrediadau.

 

Mae Eglwysi Bangor Gyda'n Gilydd yn cynnwys cymysgedd eang o eglwysi o bob rhan o'r enwadau hanesyddol a hefyd y rhai a blannwyd yn fwy diweddar. Gyda'n gilydd rydym yn canolbwyntio ar weddi, dathlu a chenhadaeth - gan roi tystiolaeth i'n ffydd gyffredin yn Iesu Grist a chydweithio ar brosiectau na fyddem yn gallu ymgymryd â nhw'n effeithiol ar ein pennau ein hunain.

 

Mae Cytûn Bangor yn gysylltiedig â Cytûn Cymru.

Praise on the Pier 2012.JPG

Cysylltwch â CYTÛN Bangor

Diolch am gyflwyno!

bottom of page